Samo življenje v sožitju z naravo in spoštovanje vsakega bitja na zemlji,

zagotavlja naravno zdravje in bister um.

Robert Franz